Ds. D.J. Karresschool Peuterschool Karres
 

De ouderraad (OR) van de Ds. D.J. Karresschool

De ouderraad, bestaande uit ouders die zich vrijwillig inzetten voor alle leerlingen van de Ds. D.J. Karresschool, tracht door geregeld overleg met het team en de MR een brugfunctie te vormen tussen u en het team. 
De raad helpt bij diverse activiteiten zoals aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de paasmaaltijd, koningsdag en de Sportdag. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. In de schoolgids vindt u bij het hoofdstuk financiën meer informatie over deze bijdrage. Mocht u vragen hebben of wilt u meer weten over wat de ouderraad doet, neemt u dan gerust contact op met een van de leden.

De leden van de ouderraad zijn:

Mw. Hijkoop-Keislair, moeder van Jessica (groep 8) en Quinten (groep 4) 
Mw. van der Zijden-Martens, moeder van Eloise (groep 8) 
Mw. Post, moeder van Dylan (groep 7)
Dhr. Moes, vader van Feline (groep 4A)
Mw. Bordewijk, moeder van Nigel (groep 1/2)

Mw. Swikker, moeder van Quinsialyn (groep 1/2)

Mw. van Bommel, moeder van Dave (groep 1/2)

Mw. Kurowskova, moeder van Julia (groep 4B) en Kuba (groep 1/2)