Schoolregels

Het is moeilijk om alle schoolregels in deze mededeling op te nemen. Het spreekt voor zich dat we er op letten dat we respectvol met elkaar omgaan. Hierbij wordt tevens gepoogd om het "pesten" op school te voorkomen.
De onderstaande regels helpen het één en ander goed te stroomlijnen:

• ga met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat;
• als we het oneens zijn, praten we met elkaar;
• ik heb eerbied voor de spullen van anderen;
• wij zorgen voor rust en netheid in de school;
• ik luister naar de aanwijzingen van de leerkracht en/of de begeleider;
• we zorgen voor een veilige omgeving;
• op school spreken wij Nederlands;
• mijn mobiele telefoon staat aan na 15.15 uur;
• natuurlijk fotografeer of film ik alleen na schooltijd;
• ik houd mij aan de afspraken.