Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De school vraagt van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Wij maken een onderscheid tussen een ‘ouderbijdrage’ een ‘bijdrage voor een specifiek doel’, zoals een schoolreisje en werkweek. 

De ouderbijdrage voor het komende schooljaar is vastgesteld op €45,00 per jaar voor het eerste kind. Voor het tweede kind is dit €35,00.

De Medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met de hoogte en bestemming van het bedrag.

Deze financiële bijdrage wordt ingezet voor de volgende extra voorzieningen en activiteiten:

Kerstfeest, paasviering, Sinterklaas, eindfeest en sportdag.

Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald.

Als de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald, mogen wij een leerling niet uitsluiten van activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten moeten door ons worden betaald.

Het is wel zo, dat als veel ouders de bijdrage niet betalen, een aantal van de extra activiteiten mogelijk geen doorgang kan vinden.

U kunt de ouderbijdrage betalen bij de administratie of op rekeningnummer:

NL 32 ABNA 053 6529 8 76 t.n.v. Ouderraad Ds. D.J. Karresschool, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep van uw kind(eren).

Onze school accepteert geen sponsorbijdragen waar verplichtingen tegenover staan.

Overige kosten kunnen zijn:

  • schoolreis ± €25,00
  • werkweek groep 7 en 8 ± €130,00